Polityka prywatności serwisu tid.im

Ostatnia aktualizacja - 17.05.2018 r.

Zakres oraz informacja o Administratorze danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie dla serwisu internetowego oraz stron dostępnych pod adresem tid.im bez względu na urządzenie z którego korzystasz (Komputer osobisty, Urządzenia mobilne).

Możemy w dowolnym momencie zaktualizować niniejszą politykę prywatności jednocześnie podając do publicznej wiadomości informację o jej aktualizacji.

Administratorem danych osobowych oraz danych osobowych powierzonych jest

VERT Mirosław Dróżdż
ul. Siemianowicka 31/1
41-902 Bytom
NIP 626 277 82 58
email: tid@tid.im
tel.: 605 059 361

Dane osobowe, które gromadzimy

Gromadzimy dane osobowe wprowadzone bezpośrednio przez użytkownika serwisu - fotografa oraz klientów fotografa - wprowadzone przez zarejestrowanego użytkownika serwisu tid.im (są to dane powierzone).
Niektóre z tych danych są niezbędne do skorzystania z usługi (login oraz hasło) a niektóre uzupełniane są przez użytkownika dobrowolnie.
Dane zbierane są za pomocą formularzy internetowych dostępnych w obrębie serwisu tid.im. W przypadku rejestracji konta użytkownika za pomocą wtyczki rejestracji Facebook lub konta Google dane przekazywane są za pomocą narzędzi dostarczonych od w/w serwisów. tid.im nie pobiera danych, które nie są niezbędne do założenia konta (np. listy znajomych, daty urodzin - minimalizacja danych).

Gromadzimy również dane z urządzeń z których korzystasz - w celach statystycznych (pliki cookie). Pobrane dane nie identyfikują użytkownika jednoznacznie i korzystają jedynie z publicznie dostępnych danych. Możesz zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce.

Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy wyłącznie do zapewnienia pełnej funcjonalności serwisu tid.im oraz odpowiedniego ich zabezpieczenia:

  • w celu dostępu do zarejestrowanego konta w serwisie tid.im
  • w celu realizacji szybkich płatności on-line
  • kontaktowania się z użytkownikiem konta (fotografem) ws. jego konta, rozwiązywaniu problemów z jego dostępem, pobierania płatności za użytkowanie konta lub innych niezbędnych czynności administracyjnych
  • w celu realizacji pozostałych funkcji systemu tid.im dostępnych w obrębie konta użytkownika (fotografa) a w szczególności funkcji z wykorzystaniem danych powierzonych na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu danych podpisanej jednostkowo z każdym użytkownikiem (fotografem) z osobna.
  • w celu realizacji druku zdjęć w zewnętrznym fotolabie na podstawie zamówienia złożonego przez użytkownika końcowego, któremu został udostępniony odnośnik do galerii on-line. Firma zajmująca się drukiem zdjęć posiada podpisaną umowę o powierzeniu danych niezbędnych do realizacji oraz wysyłki zamówienia.

Dostępne opcje co do przetwarzania danych / powiadomień

Użytkownik serwisu tid.im dobrowolnie zakłada konto podając dane do zalogowania lub korzystając z możliwości szybkiej rejestracji konta Facebook / Google. Dane te są niezbędne do poprawnego zalogowania do systemu oraz skorzystania z jego dodatkowych funkcji.
Użytkownik serwisu ma możliwość dobrowolnego podania dodatkowych danych takich jak nr telefonu, dane do faktury, własnego logo, informacji o nr konta, konfiguracji z PayPal, DotPay oraz integracji swojej skrzynki email.
Użytkownik ma również możliwość utworzenia w obrębie serwisu tid.im własnego portfolio dostępnego pod dowolnie wybranym adresem internetowym identyfikującym jego konto (szablon - dowolna_nazwa.tid.im).
Dodatkowo użytkownik ma możliwość uaktywnienia / dezaktywacji powiadomień wysyłanych na jego email przez ustawienia konta w serwisie tid.im
Fotograf w ramach korzystania z serwisu dodaje dane osobowe swoich klientów, wówczas on staje się ich administratorem danych, a serwis tid.im uzyskuje status Administratora Danych powierzonych. Klient fotografa ma możliwość zwrócenia się do Administratora danych celem ich aktualizacji lub zapomnienia. Klient fotografa korzystając z dostępnej funkcjonalności serwisu tid.im, uzupełnia dane osobowe dobrowolnie. Fotograf ma możliwość ustawienia hasła dostępowego do udostępnianych galerii, celem odpowiedniego zabezpieczenia umieszczonych tam danych. Klient fotografa ma m.in. możliwość skorzystania ze “strefy dla narzeczonych” w której uzupełnia dane osobowe swoje lub swojej rodziny dobrowolnie. Ponad to niektóre z dostępnych sekcji mogą być zabezpieczone hasłem - decyduje o tym administrator strefy dla narzeczonych (klient fotografa).

Wprowadzone funkcje umożliwiające akceptację odrębnej Polityki Prywatności użytkownika serwisu tid.im (fotografa)

W celu uzyskania zgodności z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), właściciel serwisu tid.im udostępnia następujące funkcjonalności dla użytkowników serwisu (fotografów):

  • możliwość definicji własnej Polityki Prywatności oraz decyzji o wymogu jej akceptacji przez klientów fotografa podczas próby kontaktu przez portfolio (formularz kontaktu).
  • automatyczne powiadomienie klienta fotografa poprzez wiadomość email o dodaniu do bazy w obrębie serwisu tid.im z możliwością akceptacji lub decyzji o usunięciu z bazy. W przypadku braku jakiejkolwiek decyzji dane są automatycznie usuwane w ciągu 14 dni od momentu ich dodania (dane klienta, galerie, oraz wszelkie inne informacje). Fotograf w obrębie swojego panelu administracyjnego uzyskuje klarowną informację o obecnym statusie powiadomienia (wysłano, zaakceptowano, odrzucono) oraz możliwość ponownego wysyłania powiadomienia w przypadku niedostarczenia pierwotnej wiadomości
  • checkbox ‘Akceptuję Regulamin serwisu tid.im oraz jego Politykę Prywatności’ - pole wymuszające akceptację postanowień podczas rejestracji oraz logowania do serwisu z odnośnikami do ich treści.

Dostępne możliwości wglądu oraz poprawiania danych osobowych

Użytkownik serwisu (fotograf) ma możliwość wglądu oraz poprawiania danych osobowych. Może tego dokonać dwojako - poprzez skorzystanie z odpowiedniego formularza internetowego w zakładce “Ustawienia” w obrębie swojego konta lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem danych.

Udostępnianie danych

Zgodnie z naszą poprzednią polityką prywatności nie udostępniamy Twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu bez udzielenia Twojej zgody.
Jeśli zdecydujesz się dać swoim kontrahentom możliwość zamawiania zdjęć bez Twojego udziału, jego niezbędne dane osobowe zostaną przekazane do fotolabu celem poprawnej realizacji zamówienia.

Przechowywanie danych

Twoje dane przechowujemy tak długo jak korzystasz z serwisu. Po wygaśnięciu ważności Twojego konta Twoje dane są usunięte z serwisu automatycznie w ciągu 120 dni od daty wygaśnięcia ważności konta. Poprzez stwierdzenie Twoje dane rozumiemy: Twoje dane profilowe, dane Twoich kontrahentów, wszystkie wrzucone zdjęcia, ustalone terminy, wprowadzone ankiety, zapytania, zamówienia na druk, miejsca oraz portfolio (jeśli istnieje). Dodatkowo, po upłynięciu 30 dni Twoje dane zostaną automatycznie usunięte z naszych kopii zapasowych. Możesz też samemu zdecydować o usunięciu / zapomnieniu Twoich danych z systemu poprzez skorzystanie ze stosownej funkcji “Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu w sekcji “Ustawienia”. Po zatwierdzeniu wyboru Twoje dane w ciągu kilku godzin usunięte są z naszego serwera oraz w ciągu 30 dni z serwera kopii zapasowej. Procesy usuwania danych są zautomatyzowane. W celu przyspieszenia usunięcia danych należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Pliki cookies & statystyki

Serwis tid.im korzysta z narzędzi statystycznych, dlatego na Twoim urządzeniu zapisują się pliki cookie. Korzystamy z nich, aby lepiej dopasować system do Twoich wymagań. Możemy prowadzić szereg kampanii marketingowych z wykorzystaniem Google Adwords oraz Facebook Ads, które wymagają zapisu plików cookie na urządzeniu z którego korzystasz.
Twoje łatwo identyfikowalne dane personalne nie są w żaden sposób przekazywane do podmiotów trzecich. Identyfikacja następuje na podstawie ogólnych danych zapisanych w plikach cookie.
Dane statystyczne nie są przekazywane, analizowane przez inne podmioty niż właściciel / administrator danych.

Czy moje dane podlegają profilowaniu?

Przetwarzane przez nas dane nie podlegają profilowaniu, tzn. nie dostosowujemy usług to podjętych przez Ciebie decyzji w obrębie serwisu tid.im.
Nie robimy tego również w przypadku klientów użytkownika (fotografa).

Jak chronimy Twoje dane?

Możesz być spokojny - Twoje dane są bezpieczne. Nasze serwery posiadają szereg zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem, a sam serwis zabezpiecza certyfikat SSL przed innymi zagrożeniami płynącymi z komunikacji pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem.
Nasi pracownicy zostali przeszkoleni przed ochroną Twoich danych a dostęp do aplikacji mają jedynie autoryzowani pracownicy Administratora danych.

Kontakt z nami

Jeśli tylko masz zastrzeżenia, pytania lub wątpliwości możesz skontaktować się bezpośrednio z nami poprzez email tid@tid.im lub pisząc na adres siedziby firmy Administratora danych.